ورود موقت کانتینر چیست؟

ورود موقت کانتینر چیست؟

ورود موقت کانتینر چیست؟

20 اسفند1399
ورود موقت کانتینر چیست؟ جالب است بدانید اگر شما بخواهید خود کانتینر هم از منطقه گمرکی خارج بکنید، نیازمند این هست که کانتینر هم به گمرک اظهار شده باشد.برای انجام این کار باید سند ورود موقت کانتینر را حتماً در زمان گرفتن ترخیصیه از کشتیرانی دریافت کنید.

مالکیت کانتینر ها


کانتینرهاازلحاظ مالکیت،به دونوع تقسیم می شوند:
 
  • کانتینرهای  COC
  • کانتینرهای  SOC 
1- کانتینر های  COC که مالک آن کشتیرانی می باشد ودر  اختیار صاحب کالا قرار می گیرد و اگر پس از تمام شدن فری تایم کانتینر توسط صاحب کالا به خط کشتیرانی عودت داده نشود، صاحب کالا طبق تعرفه باید دموراژ کانتینر را به خط کشتیرانی پرداخت کند .همچنین اگر در این مدت کانتینر دچار خسارت شود صاحب کالا موظف به پرداخت خسارت وارد شده به کشتیرانی می باشد.

2- کانتینرهای  SOC  که مالک آن فرستنده کالا می باشد ومعمولا ًبه همراه کالا به خریدار کالا فروخته می شود. در این حالت کانتینرهم یک کالا محسوب می شود و صاحب کالا باید در اظهارنامه های گمرکی آنرا هم منظور کند و پس از اتمام فرآیند ترخیص آن را هم تحویل بگیرد.طبیعتاً این کانتینرها مشمول هزینه های حق توقف هم نمی شوند.

 
ورود موقت کانتینر
 

چه زمانی سند ورود موقت بگیریم؟


سند ورود موقت کانتینر را باید حتماً در زمان گرفتن ترخیصیه از کشتیرانی دریافت کنید. منظور از اين سند يعني مجوز ورود كانتينر خالي به سرزمين مادري.
 
کاربرد ورود موقت کانتینر

شما وقتی کالایی را اظهار می کنید در واقع فقط کالای داخل کانتینر را اظهار کرده اید؛ در مواردی که شما قصد دارید خود کانتینر هم از منطقه گمرکی خارج کنید باید کانتینر هم به گمرک اظهار کرده باشید؛که دو حالت پیش می آید:

1-مالک کانتینر کشتیرانی باشد.
2-مالک آن صاحب کالا باشد.

درحالت اول زمانی که کانتینر از مبدا حمل می شود، چون کشتیرانی نیاز ندارد که عوارض آنرا پرداخت کند و همیشه در سرزمین مادری کانتینر ر انگهدارد و این کانتینر در کشورهای مختلفی کسر ه درحال جابجایی و حمل کالا می باشد ، نماینده کشتیرانی کانتینر را به صورت رویه ورود موقت اظهار می کند و مجوز واردات موقت برای کانتینر را می گیرد. زمانی که شما به کشتیرانی مراجعه میکنید باید پروانه ورود موقت کانتینر را از کشتیرانی تحویل بگیرید و با ارائه آن به گمرک به شما مجوز میدهند که کانتینر را هم همراه کالا از محوطه گمرک خارج کنید.
 
اگر به هر دلیلی نتوانید این مجوز را دریافت کنید باید کالا را در گمرک استریپ کنید تا کانتینر از محوطه خارج نشود.ولی اگر بخواهید کانتینر را به صورت دائم تحت مالکیت خود استفاده کنید باید آن را به عنوان یک قلم اظهار کنید و بعد از طی مراحل و پرداخت عوارض مالک دائمی آن کانتینر شما خواهید بود

نظرات
ارسال نظر

مشاوره رایگان ترخیص کالا