بازرسی کالای وارداتی و ترخیص کالا

بازرسی کالای وارداتی و ترخیص کالا

19 دی1395

بازرسی کالای وارداتی در ترخیص کالا : در امر صادرات و واردات و ترخیص کالا وجود شرکتهای بازرسی کالا در سطح تجارت بین المللی ضرورت میابد. در ایران شرکتهای متنوع بازرسی کننده کالا وجود دارد که کار بازرسی کالا را انجام می دهند. در میان کالاهای وارداتی کالاهایی وجود دارند که دارای استاندارهای اجباری هستند که طبق تعرفه کالا و نظر سازمان استاندارد جهت ترخیص وارداتی شرایط بازرسی آنها اجباری است و خریدار وظیفه دارد شرکت بازرسی کننده را معرفی کند و هزینه بازرسی را به عهده گیرد، این بازرسی شامل کلیه عملیاتی است که شرکت بازرسی کننده برای تعیین کیفیت و کمیت کالا انجام می دهد. شرکتهای بازرسی کننده باید صلاحیت فنی و علمی را داشته باشند و علاوه بر آن نیز باید رازدار و امانتدار باشند و از بازرسی کالا گزارش دقیق فنی ارائه بدهند، نیروی انسانی ماهر جهت بازرسی کالا داشته باشند. چگونگی زمان و مکان بازرسی کالا در اعتبارات اسنادی باید به طور شفاف و دقیق ذکر شده باشد، در صورت نبودن این الزامات کالا نمی تواند از گمرک ترخیص گردد.كليه مشخصاتی كه برای بررسی از لحاظ كميت و كيفيت و بسته بندی و ... مورد نظر می باشد محدود به مواردی است كه در سفارش بازرسی کالا آمده است و هر گونه تغييرات توسط شرکت های ترخیص باید در اسرع وقت به اطلاع شركت بازرسی کالا برسد. بازرسی کالای وارداتی در ترخیص کالا در ایران خريدار باید حدود بازرسی را به اطلاع فروشنده یا سازنده کالا رسانيده و موافقت ايشان را برای انجام بازرسی جلب نمايد. در صورت عدم موافقت فروشنده از اين بابت هيچگونه مسئوليتی متوجه شركت بازرسی نمی باشد. بازرسی کالا می تواند بر اساس حدود بازرسی تعيين شده در محل توليد، بسته بندی، انبار فروشنده، گمرك يا بندر مبداء، در گمرك يا بندر مقصد انجام شود. اقدامات ضروری براي ايمنی بازرس کالا توسط فروشنده به عمل خواهد آمد و هر گونه خطر به اطلاع شركت بازرسی کالا خواهد رسيد. هرگونه مدارك و اسناد مد نظر خريدار برای انجام بازرسی ( از جمله بروشور، نقشه، مشخصات فني و غيره ) بايد حداقل دو هفته قبل از انجام بازرسی کالا مستقيماً توسط خريدار يا نماينده وي به شركت بازرسی كننده کالا تحويل گردد. چنانچه اينگونه مدارك به موقع توسط خريدار تحويل شركت بازرسی كننده کالا نشود، اين مدارك ملاك انجام بازرسی قرار نگرفته و شركت بازرسی مسئوليتی در برابر آن نخواهد داشت. گواهينامه بازرسی کالا پس از صدور به ذينفع اعتبار اسنادی تحويل می گردد مگر آنكه نحوه ديگری در اعتبار اسنادی يا قرارداد خريد تعيين شده باشد. در صورت حساس بودن نوع بسته بندی، مشخصات شفاف و دقيق بسته بندی مورد قبول فروشنده بايد در مدارك خريد ذكر گردد. در غير اينصورت استانداردها و عرف جاری سازنده يا فروشنده ملاك انجام بازرسی کالا خواهد بود. شركت بازرسی كننده کالا و بازرسان آن دارای شخصيت مستقل بوده و خريدار، فروشنده، بانك و يا هر شخص حقيقی و حقوقی ديگر نمی توانند شركت بازرسی كننده کالا را مگر به حكم قانونی در مورد صدور و يا عدم صدور گواهينامه منع يا مجبور نمايند. شركت بازرسی کالا موظف است كار بازرسی که به آن داده شده را با دقت و مهارت لازم انجام دهد. در صورت بروز هرگونه اختلاف، طرفين باید از طريق مذاكره نسبت به حل و فصل اختلاف فی‌ما‌بين اقدام کنند در غير اينصورت مراجع قانونی در كشور باید رسیدگی نمایند. بازرسی پیش از حمل کالا یا PSI یکی از مرسوم ترین بازرسی های کالا به حساب می آید، در این روش کشور مقصد به وسیله شرکت های بازرسی کالا به عنوان شخص ثالث، کالای وارداتی را پیش از حمل مورد بازرسی قرار می دهند. لیست شرکت های مورد تایید سازمان استاندارد جهت بازرسی کالای تاجران واردات کالا ارائه شده و دائما نیز به روزرسانی می شود. بازرسی آن دسته از کالاهای وارداتی شامل استاندارد اجباری بر اساس روش های سازمان استاندارد صورت گرفته و گواهی COI مربوطه ارائه خواهد شد این اقدام یک گام اساسی در جهت ترخیص کالای استاندارد اجباری به حساب می آید، البته سازمان های بازرسی بین المللی از خدمات دیگری چون بازرسی کالا حین ساخت و بازرسی نظارت بر حمل و بارگیری کالا و نظارت بر تخلیه کالا (استریپ کالا و استافینگ کالا) نیز می شود. البته شرکت های بازرسی کالا در جهت منافع تاجران و واردکنندگان کالا به بازرسی تعیین ارزش و تایید پروفرما و بررسی اصیل بودن فروشنده نیز می پردازند که این نوع بازرسی خود از دید بانک برای انجام عملیات اعتباری در حجم وسیع ضروری می باشد

جزئیات
ترخیص کالا چیست؟ انواع و مراحل ترخیص کالا

ترخیص کالا چیست؟ انواع و مراحل ترخیص کالا

19 دی1395

در این مقاله قصد داریم به معرفی ترخیص کالا و معرفی اجمالی روند ترخیص کالا بپردازیم. ترخیص کالا را به صورت خلاصه بدین شکل می توان تعریف کرد: پروسه ای که طی آن کالا برای ورود به کشوری و یا خروج از آن، از گمرک عبور می کند. تعریف دیگری نیز از ترخیص کالا می شود که عبارتست از، سندی که به شرکت کشتیرانی ارائه شده و نشان دهنده پرداخت شدن حقوق گمرکی و مجوز حمل کالاست. این تعاریف، تعاریفی ساده و کوتاه از ترخیص کالا از گمرک هستند. تعریف بهتری از آنچه برای ترخیص کالا لازم است توسط راهنمای مدیریتی اطلاعات ارائه شده است: ترخیص کالا یعنی آماده سازی و ارائه مدارک لازم در جهت تسهیل صادرات و واردات به کشور به نمایندگی از جانب صاحب کالا و انجام امور گمرکی شامل پرداخت هزینه ها و تحویل گرفتن محموله کالا از گمرک و ترخیص کردن آن به انضمام مدارک مربوطه. در ادامه برخی از اسنادی که در دو پروسه واردات و صادرات کالا مورد نیاز هستند را معرفی می کنیم: اسناد واردات اسناد واردات اسنادی هستند که در روند واردات به آن ها نیازمندیم، تعدادی از این اسناد عبارتند از: سفارش خرید از خریدار فاکتور فروش از منبع CI(مخفف Commercial Invoice) گواهی مبدا CO (مخفف Country of Origin) بارنامه BL (مخفف Bill of Landing) اعلامیه ورود لیست بسته بندی PL (مخفف Packing List) و یا هر سند دیگری که طبق درخواست خریدار و یا برحسب مقررات موسسات مالی مورد نیاز و تقاضا باشد. اسناد صادرات سفارش خرید از خریدار فاکتور فروش از منبع CI(مخفف Commercial Invoice) گواهی مبدا CO (مخفف Country of Origin) لیست بسته بندی PL (مخفف Packing List) صورتحساب حمل بارنامه BL (مخفف Bill of Landing) و هر سند دیگری که بر حسب شرایط LC، توسط خریدار و یا موسسات مالی برای واردات به کشورشان مورد تقاضا باشد. محموله کالاهای شما در هر بندر و گمرکی در هر کشوری در دنیا باید روند ترخیص کالا راطی کند. آنچه که در این میان متفاوت است قوانین و مقررات گمرکی هر کشور است که می تواند تا حدی متفاوت متفاوت باشد. حتی ممکن است قوانین گمرکی در دو بندر متفاوت از یک کشور یکسان هم با یکدیگر متفاوت باشند. بنابراین داشتن تخصص، تجربه و اطلاعات در امر ترخیص کالا برای صادرات و واردات بسیار مهم است. این متخصصان در امر ترخیص کالاها کارگزاران گمرکی نامیده شده و هزینه دریافت شده توسط آن ها حق العمل واسطه گریشان است. اگر کارگزار گمرکی یا همان ترخیص کار خود را با دقت انتخاب نکنید ممکن است دچار دردسرهای فراوانی شوید.کانتینرهایی که کالاهایی شما با آن ها حمل شده انددر طول مدت ترخیص به عنوان انباری کالاهای شما مورد استفاده قرار می گیرند. هر چه قدر که پروسه ترخیص کالای شما طولانی تر شود هزینه ای که بابت انبارداری می پردازید بیشتر شده و در نتیجه هزینه های گمرکی و بالطبع آن هزینه های تمام شده کالا برای شما بیشتر می شود که این مسئله علاوه بر ضرر و زیان مالی، امکان رقابت با رقبا در بازارهای رقابتی امروزه را از شما سلب می کند. اگر مشکلی در کار کارگزار وجود داشته باشد می تواند پروسه ترخیص را چنان طولانی و پرهزینه کند که هزینه ترخیص شما چندین برابر شود. علاوه بر هزینه های تحمیل شده به تجارت شما، تاخیر در ترخیص کالاها به دلیل ناکارآمدی کارگزار می تواند روند تامین کالا توسط شما را مختل کرده و به نارضایتی و از دست رفتن مشتری هایتان منجر شود. فرآیند ترخیص کالا از گمرک را شرکت کشتیرانی هم می تواند انجام دهد اما می توانید این کار را به شرکت دیگری هم بسپارید و کارگزار مورد نظر خودتان را انتخاب کنید. در هنگام انتخاب شرکت کشتیرانی و حمل و نقل، توانمندی و تجربه آن ها را اولویت انتخاب قرار دهید زیرا در صورتی که آن شرکت نتواند کار ترخیص را درست انجام دهد هزینه های تحمیل شده به شما بسیار بیشتر از حق العمل ترخیص کار است. اگر از تجربه کارگزاری اطمینان دارید پرداخت اندکی هزینه ی بیشتر و اجتناب از دردسرهای بعدی بهترین انتخاب خواهد بود. اصطلاح ترخیص کالا برای اظهار کالا به گمرک و آزادسازی ان برای واردات و صادرات قرار میگیرد و زمانی به کار می برند که کالائی که به گمرک اظهار شده است را برای وارد یا صادر کننده آزاد نمایند . عملیات ترخیص کالا شامل ثبت اسناد و محاسبه پرداختی ها و آزاد کردن کالا از گمرک می باشد . انجام تشریفات ترخیص کالا بر اساس قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرائی آن می باشد . اظهار کننده موظف است اسناد لازم را از قبیل سیاهه ، خرید ، گواهی مبدا ، اسناد بانکی ....مورد نیاز را طبق قوانین و مقررات مربوط به اظهار نامه ضمیمه کند . بر اساس مقررات صادرات و واردات کالای ورودی و صدوری به سه گروه تقسیم میشوند : 1-کالای مجاز : صدور و ورود آن نیاز به کسب مجوز ندارد . 2- کالای مشروط : صدور یا ورود آن با کسب مجوزهای مربوطه امکان پذیر است . 3-کالای ممنوع : صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام یا قانون ممنوع می باشد . مدارک مربوطه کالا شامل موارد ذیل میشود : ترخیصیه قبض انبار بارنامه پیش فاکتور فاکتور گواهی مبدا ثبت سفارش بازرگانی بیمه نامه مدارک مربوط به صاحب کالا شامل موارد ذیل میشود : اصل و کپی از تمام صفحات کارت بازرگانی اصل و کپی از کارت ملی مدارک مربوط به نماینده صاحب کالا شامل موارد ذیل میشود : اصل و کپی کارت ملی اصل و کپی وکالت نامه محضری اصل و کپی معرفی نامه برای گمرک مربوطه اصل و کپی کارت بازرگانی (حسب مورد ) اصل و کپی کارت ملی ترخیص کالا توسط افرادی غیر از صاحبان کالا که به آنها " ترخیص کار " یا "حق العمل کار " گفته میشود . انجام میشود . ترخیص کالا نیاز به تجربه قبلی و آشنایی با مراحل و تشریفات امور گمرکی دارد . همچنین بخوانید: بازرسی کالای وارداتی و ترخیص کالا انواع واردات کالا مجوز های ترخیص کالا

جزئیات